Beloning

PMG Pensioen Management BV houdt zich aan de voorgeschreven richtlijnen van de AFM voor wat betreft het beloningsbeleid van haar medewerkers. De hoogte van de beloning is in lijn met hetgeen betaald wordt in de verzekeringsbranche en is niet afhankelijk van enige vorm van omzet. Er is verder binnen ons kantoor geen sprake van prestatiedruk. Datzelfde geldt voor de beloning van de directie. In geval van vragen kunt u zich tot ons wenden.