Ontwikkelingen in de advieswereld

Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel discussie bestaat over de berekening van advieskosten. Op dit moment is dat veelal een zaak tussen de adviseur en de verzekeraar en/of bank en wordt de advisering betaald middels provisie. De toenemende vraag naar transparantie heeft er echter voor gezorgd dat de wetgeving op het gebied van advieskosten de komende jaren op een aantal belangrijke punten wordt aangepast. Ook zullen de deskundigheidsvereisten voor pensioenadviseurs fors worden aangescherpt.

PMG Pensioen Management BV juicht deze ontwikkelingen van harte toe. Wij zetten ons al sinds onze oprichting in 1996 in voor een onafhankelijk, hoogwaardig en kwalitatief uitstekend advies, en we zijn ervan overtuigd dat een eerlijke en transparante kostenberekening in ieders belang is.

De belangrijkste wijzigingen in de wetgeving zijn:

  • Vanaf 2013 worden de advieskosten niet langer verrekend tussen de adviseur en de verzekeraar en/ of bank, maar tussen de adviseur en de klant. Ofwel: tussen u en ons. Deze stap is genomen om ervoor te zorgen dat u altijd het best passende advies krijgt, zonder dat eventuele provisies van de verzekeraar het advies beïnvloeden.
  • Vanaf 2014 moeten pensioenadviseurs voldoen aan een aantal nieuwe vakbekwaamheidsvereisten. Deze worden momenteel vastgesteld door de AFM, het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening en de Minister van Financiën. Alleen adviseurs die aan de nieuwe vereisten voldoen zijn bevoegd tot het geven van pensioenadvies en het beheren en onderhouden van reeds getroffen regelingen.

De nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor onze onderlinge relatie aangezien we de kosten van ons advies voortaan rechtstreeks aan u zullen doorberekenen. U wordt hierbij onze opdrachtgever en dat betekent dat we een overeenkomst zullen sluiten waarin onze wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Helder en duidelijk, zodat u precies weet waar u aan toe bent.